Naix Cinema1

EL NAIXEMENT DEL CINEMA (1895 – 1905)

El 10 de desembre de 1896 el “Cinématographe Lumière”, fet conèixer un any abans a París, fou presentat oficialment a Barcelona. A partir d’aquell moment i de manera ininterrompuda el cinema ha esdevingut un mitjà d’expressió normal als Països Catalans, seguint les pautes universals dels països insdustrialitzats. En aquest documental es presenten els orígens i … Read more

Ncinema03

SEGUNDO DE CHOMON – “L’hotel elèctric” (1908)

El 10 de desembre de 1896 el “Cinématographe Lumière”, fet conèixer un any abans a París, fou presentat oficialment a Barcelona. A partir d’aquell moment i de manera ininterrompuda el cinema ha esdevingut un mitjà d’expressió normal als Països Catalans, seguint les pautes universals dels països industrialitzats. Aquest documental presenta els orígens i primers passos … Read more